ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Ώρα check-in : 14:00 μμ.
Ώρα check-out 11:00 πμ.

Πολιτική Κρατήσεων

Για την ολοκλήρωση της κράτησης είναι απαραίτητη η πληρωμή προκαταβολής. Στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας θα σας σταλεί προσωρινή επιβεβαίωση, η οποία θα περιέχει όλα τα στοιχεία της κράτησή σας και το ποσό της προκαταβολής. Τέλος μετά την πληρωμή της προκαταβολής θα επιβεβαιώνεται η κράτηση.

Πολιτική πληρωμής

Οι πληρωμές προκαταβολής μπορούν να γίνουν με τραπεζικό έμβασμα εντός τριών ημερών από την πραγματοποίηση της κράτησης.
Παρακαλούμε ελέγξτε προσεκτικά το e-mail προσωρινής επιβεβαίωσης, σχετικά με την ημερομηνία λήξης πληρωμής.
Τελική επιβεβαίωση της κράτησης παρέχεται με την πληρωμή της προκαταβολής.
Αν η πληρωμή δεν γίνει όπως έχει προγραμματιστεί, η κράτηση θα ακυρωθεί αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.

Πολιτική ακύρωσης, τροποποίησης και μη άφιξης

Αίτημα για ακύρωση ή αλλαγή επιβεβαιωμένης κράτησης γίνεται δεκτό μόνον εγγράφως μέσω e-mail.

Ισχύουν οι κάτωθι κανόνες ακύρωσης/τροποποίησης κράτησης :
Η προκαταβολή επιστρέφεται στο ακέραιο αν η ακύρωση γίνει 30 μέρες πριν από την προγραμματισμένη άφιξη.
Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται αν η ακύρωση γίνει σε διάστημα μικρότερο των 30 ημερών πριν την προγραμματισμένη άφιξη ή σε περίπτωση μη εμφάνισης.
Καθυστερημένη άφιξη χρεώνεται με το 100% του κόστους διανυκτέρευσης.
Σε περίπτωση πρόωρης αναχώρησης ισχύει επιπλέον χρέωση ίση με το 50% του συνολικού κόστους των μη πραγματοποιημένων, πλην όμως συμφωνημένων, διανυκτερεύσεων.
Τέλος, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια επαναδιάθεσης των διαμερισμάτων και επιστροφής, σύμφωνα με την επαναδιάθεση, μέρους ή του συνολικού καταβληθέντος ποσού προκειμένου να μειωθεί η ζημιά των πελατών από εκπρόθεσμες ακυρώσεις.