ΔΙΑΜΟΝΗ

ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ

50 τ.μ.
έως 5 άτομα
Ισόγειο & 1ος όροφος

ΟΥΡΑΝΙΑ

35 τ.μ.
 έως 4 άτομα
1ος όροφος

ΘΑΛΕΙΑ

32 τ.μ.
έως 4 άτομα
Ισόγειο

ΕΥΤΕΡΠΗ

32 τ.μ.
έως 4 άτομα
Ισόγειο

ΠΟΛΥΜΝΙΑ

26 τ.μ.
έως 3 άτομα
1ος όροφος

ΚΑΛΛΙΟΠΗ

27 τ.μ.
έως 3 άτομα
Ισόγειο

ΕΡΑΤΩ

28 τ.μ.
 έως 3 άτομα
Ισόγειο

ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ

25 τ.μ.
 έως 3 άτομα
Ισόγειο

ΚΛΕΙΩ

15 τ.μ..
 έως 2 άτομα
Ισόγειο